BLOG

 

články jsou také k poslechu v audio verzi na YouTube

 

 

JE KARMA OPRAVDU ZDARMA?

Je karma opravdu zdarma?    Jak se projevuje karma Vy, co jste zažili v tomto životě nějakou nepřízeň osudu, špatné vztahy nebo jiné těžké okolnosti, tak se s největší pravděpodobností splácely staré dluhy z minulosti. A samozřejmě naopak hezké životní podmínky jsou výsledkem dobrých skutků.   Když v minulých životech zasejeme v nevědomosti bolest a nebyla vyčerpána, tak se s ní prostě v tomto životě potkáme. Jde jen o zákon rovnováhy. Vše,...

PROČ JE DOBRÉ ODPUSTIT A JAK NA TO

PROČ JE DOBRÉ ODPUSTIT A JAK NA TO  ODPUŠTĚNÍM ULEVÍME SAMI SOBĚ   Můžeme se pokusit léčit svá zranění, která jsme nastřádali v průběhu života, ale bez hlubšího pochopení a odpuštění se příliš neposuneme. Neseme v sobě pocity křivdy a máme dojem, že se právem zlobíme. Ale k čemu je nám to vlastně dobré? V konečném důsledku tím škodíme jen sami sobě.   Odpuštěním vypouštíme ze sebe toxické emoce a pocity.   Nemusíme schvalovat chování, které nám ubl...

NACHÁZÍME SE V DOBĚ VELKÝCH ZMĚN

Nacházíme se v době velkých změn Co je potřeba v tomto období udělat?   Nacházíme se v důležité době přechodu, kdy je dobré vyléčit, vyčistit a uzavřít to minulé, abychom mohli vstoupit do nové úrovně ve větší svobodě a přítomnosti. Jsme vybízeni k opuštění starých vzorců, ale také k hlubšímu poznání smyslu života a naší cesty jsoucnem fyzické reality.   Jsme nesmrtelná duše, která na sebe obléká různá těla. Jsme celý strom příběhů. Občas nedává smysl, co ...

JAK SE PROJEVUJE ZTRACENÁ ČÁST DUŠE

Jak se projevuje ztracená část duše    V důsledku traumatického zážitku se často část naší duše oddělí. Je to sebeobranný mechanismus ve chvílích, kdy je situace příliš zatěžující. Zůstává pak skryta v bezpečí a zřídkakdy se sama vrátí zpět. Vidím to při šamanském cestování - diagnostice potíží, které mají pak velmi různé projevy i příčiny. Tímto způsobem léčby se dá tato část našeho já vyhledat a vrátit zpět.   Příčinou ztráty duše bývá zahlcující situace jako je např...

PROČ MILUJU FENG SHUI

Proč miluju Feng Shui   Odpovím hned v úvodu článku. Nejen, že nám Feng Shui pomůže vnést žádané změny do života, ale zároveň nám říká pravdu o tom, jak to zrovna teď v sobě máme nastavené.   Prostor, který obýváme přesně vypovídá o tom, co se právě odehrává v našem životním příběhu. Půdorys a celé uspořádání bytu nebo domu nám zobrazuje pravdu o nás. Ukazuje i to, co si nechceme připustit nebo si nalháváme, že to není zas tak špatné, nebo že to bude dobré. Ale bude ...

POTENCIÁL PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE

POTENCIÁL PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE   Psychospirituální krizi nepovažuji úplně za krizi, ale spíš jako volání duše po větším prostoru. Přesažení dosavadního ega a poskládání se znovu, v bytost novou autentickou.   Je to krize identity s duchovním přesahem, jak je již z názvu patrné. Toto životní období bych nazvala přechodovým rituálem s hlubokou transformací. Jde o výrazný bod obratu, kdy se člověk jaksi zhroutí do sebe, ego se rozloží na kaši jako housenka v kukle, aby se...

JAK NÁS OVLIVŇUJÍ NAŠE MATKY

JAK NÁS OVLIVŇUJÍ NAŠE MATKY   Je jasné, že naše maminky pro nás byly zpočátku života tou nejdůležitější osobou. Naučily nás mnoho věcí, ale tím hlavním, co pro nás mohly udělat bylo vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém jsme měli možnost být sami sebou. Pokud bylo všechno v pořádku, tak v dospělosti člověk odchází do života se zdravým sebevědomím, dobrým vztahem k sobě i ke světu a správně nastavenými hranicemi.     JAK JE S NÁMI V DĚTSTVÍ ZACHÁZENO, TAK ...

JAK NÁS OVLÁDAJÍ PROGRAMY MYSLI

V jádru naší bytosti jsme čiré bytí, které je překryto filtrem nastavení osobních programů.     Jak vznikají programy mysli  Když se narodíme, tak se nacházíme ve stavu vědomí, kdy se do nás nahrává velké množství dat, která následně formují naši osobnost. Prvních 7 let se ukládá do podvědomí řada programů a pokračuje to tak ještě celé mládí. Vpisuje se, jak vypadá model rodiny, jaký vztah budeme mít k sobě i k ostatním a následně určuje, co si budeme myslet o s...

JAK SE PROJEVUJE TRAUMA

Naše emoční reakce na situace jsou někdy neadekvátní a silnější, než se daná situace jeví. Je to tím, že jsou jen odezvou na již dávno zapomenuté trauma, zranění většinou z dětství, kterého si nejsme už ani vědomi. Ale působí uvnitř jako zamrzlá emoce v těle.   Znovu sehrávání traumatu Ve svém životě přitahujeme jakoby podobné situace, kdy se znovu sehrává nějaké nezpracované trauma. Děje se tak ve chvíli, kdy téma nebylo dokončené a stále zůstává v našem poli a čeká na odprožití....

NÁŠ SVĚT JE ILUZE

Náš svět je iluze, ale také se mu říká sen nebo film a v dnešní době počítačová hra, simulace. Ale je to pořád to samé, jen každá doba nachází nová připodobnění. Hmota je iluze, ale nádherná.   Svět je nesmírně složitý, není jen tím, co vnímáme pěti smysly. Je hlubší, širší, vyšší. Těchto světů je víc. Jako vrstvy nebo patra nebo rozměry.  Ale z absolutního pohledu je to jen pohádka v pohádce. A všechno toto je jediné JÁ JSEM.     „Jsem ten, co tvoří vesm...

JAK BÝT SÁM SEBOU

Jak být sám sebou, jak být autentický?  Lidé si často kladou tuto otázku. Co to vlastně je a kam se to časem ztratilo?     Náš přirozený projev vždy vychází z přítomnosti a je spontánní. Pokud se ale identifikujeme s nějakou rolí, tak možná své přirozené reakce brzdíme nebo upravujeme podle naučených mechanismů. Abychom se těmto zvykům vyhnuli, tak to vyžaduje naši bdělost a všímavost k sobě. Jednat vědomě a přítomně.   Než vyslovíš ANO nebo NE, tak se na chv...

NEJSI TVOJE MYSL

Nejvíc mi pomohlo UVĚDOMĚNÍ, že nejsem moje mysl.   Mysl má svůj naprogramovaný systém přesvědčení a víry o mně a o životě. Při troše pozornosti, lze lehce postřehnout její opakující se mechanismy i podvědomé tendence. Některé jsou vhodné pro život, ale řada z nich nevhodná a někdy vysloveně neprospěšná. Každopádně mysl dokáže být tvořivá, vede nás k rozhodnutím a následným činům, ale také umí odvádět od prožívání přítomného okamžiku.   Když se touláme minulostí, p...

TECHNIKA NA DOBRÉ USNUTÍ

Technika na dobré usnutí    Tato metoda ti pomůže uvolnit se a dobře a v klidu usnout.   Lehni si, udělej si pohodlí a zaujmi svou obvyklou polohu při usínání. Pomalu zvolni a prohlub svůj dech. S každým nádechem a výdechem se soustřeď na to, že připravuješ své tělo ke spánku. Uvolni své svaly a celé tělo a vnímej klid a bezpečí, které tě obklopuje jako láskyplná náruč.   Začni se v duchu loučit s uplynulým dnem a uvědomuj si, že právě teď končí. ...

ÚSKALÍ NA DUCHOVNÍ CESTĚ

Úskalí na duchovní cestě   Pokud jste se vydali za duchovním poznáním nebo cestou seberozvoje, tak se můžete také potkat s bludnými cestami nebo se dostat do pasti. Proto je dobré udržovat si stále zdravý selský rozum, kritické myšlení a stát nohama na zemi. Jakmile vás to odvádí od sebe nebo od reálného praktického života, tak to ještě není ono.   ► Než zde vypíšu možná úskalí, která vás mohou potkat, tak nejdříve zmíním způsob, který považuji za nejlepší a funkční. Je to pří...

JAK MEDITOVAT

Je mnoho způsobu, jak meditovat. Existují různé řízené meditace, relaxace nebo i vizualizace s určitým cílem. Ráda bych vám dnes popsala meditaci, kterou jsem praktikovala já. Považuji ji za nejúčinnější a také nejrychlejší cestu poznání, protože míří přímo ke Zdroji.   Nejdřív bych ale chtěla zmínit důvod, proč vlastně meditovat. V dnešní době jsme jako společnost zaměření svou pozorností především k vnější fyzické realitě. Ale to je jen část jednoho celku, a to jeho proje...

JAK MŮŽE BÝT NESPOKOJENOST NEBEZPEČNÁ

Život si běží sám svým rytmem a každému z nás je něco naděleno a něco zase ne. V dětství jsme schopni brát vše, tak jak přichází a moc nad tím nepřemýšlíme. Jsme přirozeně tady a teď. Problém nastává až ve chvíli, kdy začíná přebírat vládu mysl a do člověka se pomalu začíná vkrádat nespokojenost. Vypadá to jako celkem neškodný pocit, ale je začátkem odpojení se od Zdroje.   Okolo třiceti let, kdy přicházejí Kristova léta, ego sílí a tehdy přichází čas ho rozpoznat a utkat ...

JAK NAJÍT LÁSKU K SOBĚ

Jestli jsi na cestě poznání anebo jen chceš žít hezký a klidný život, tak je dobré začít dobrým vztahem k sobě. Pak teprve může přijít skutečná láska k ostatním a pak hluboká láska k životu. Ale kdybys na to šel náhodou opačným směrem, tak ti nemusí být úplně dobře, protože každá cesta začíná vědomím sebe a vede skrz tebe.   Možná o sobě někdy pochybuješ, možná se občas trápíš nebo nevíš kudy dál. Ale je to jenom proto, že nevíš, jak jedinečný a krásný jsi. Poznávej sám sebe a díve...

PROČ JE DOBRÉ BÝT AUTENTICKÝ

Možná si říkáte, že již autentičtí jste a že je vše v pořádku a není nutné nic měnit. Také si nemyslím, že by bylo nutné cokoliv na sobě měnit, ale spíš rozpoznat kým doopravdy jsme a zda jsme sami sebou.   Často totiž nasazujeme rozmanité masky a zakrýváme naši vlastní přirozenost. Toto děláme podvědomě a máme to dokonce naučené již od dětství. Takže už ani nevíme, jací skutečně jsme a svou naučenou osobnost považujeme za sebe. Proto je dobré pokusit se rozlišovat co je naše a co př...

MÁME SVOBODNOU VŮLI A TVOŘÍME SI REALITU?

Jsme tvůrci reality a máme svobodnou vůli? Nebo jenom částečně? Anebo vůbec není žádná svobodná vůle a my jsme diváci tohoto představení? Jsme konatelem nebo jen pozorovatelem?   Zdá se, že je tak trochu pravda obojí, záleží odkud se díváme. To znamená, že nemáme vůbec žádnou svobodnou vůli a zároveň ji máme. Každopádně stojí za to žít tak, jako bychom ji měli.     Pokusím se na to podívat ze dvou pohledů.   Na určité úrovni si vše tvoříme sami podle toho, kam se ubí...

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

Být šťastný je vnitřní pocit, který můžeme mít neustále a nečekat až ho spustí vnější události. Nemám na mysli euforickou radost, ale stav spokojenosti.   Jak toho docílit? Možná trochu jinak, než bychom si to představovali.   Protože když si přejeme být šťastní, tak tam máme představu, že nám něco chybí. Máme pocit nedostatku a na ten se zaměřujeme. Máme dojem, že šťastní budeme až se nám splní nějaké přání.   Pokud ale zaměřujeme pozornost na to, že chceme být šťastní,...

JAK SE OSVOBODIT OD PROGRAMŮ MYSLI

Přítomnost je čistá a neutrální. Sama v sobě obsahuje klidnou blaženost z bytí.   Proč se ale někdy cítíme tak špatně? Vnímáme svůj život a díváme se na něj přes filtr svého malého já. A v tom filtru jsou často obsažena nezpracovaná témata a mentální programy. Také traumata z dětství, různé strachy nebo třeba jen obyčejná nespokojenost. Co je naším vnitřním obsahem, to si přes tento filtr promítáme do vnějšího světa, do našeho příběhu.     Sníme takový s...

PROČ JE DŮLEŽITÉ NEMÍT ODPORY

Život nám nabízí pestrou škálu prožitků v rámci principů jin jang – noc/den, černá/bílá, žena/muž. Tyto protiklady rozehrávají hru duality, která je ve své pravé podstatě neutrální, prostě se děje a stále se vyvažuje do rovnováhy. Je to nádherná a fascinující podívaná, kterou jsme byli naposledy schopni vnímat jako děti. Až s nástupem ega jsme se postupně dostali do rozporu s realitou. Začali jsme rozlišovat, co se nám líbí a co nelíbí.   Problém vzniká tehdy, když lidské malé já (ego) ...

JAK ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI

Když se řekne přítomný okamžik, tak si většinou představíme, že musíme žít tady a teď. Zní to jako velice jednoduché, ale zároveň nemožné. Důvodem je, že nás naše myšlenky odvádějí někam do minulosti nebo do budoucnosti. A to nám znemožňuje si přítomnost plně prožít.   Paradoxem je, že my jsme stále tady a teď. Kde bychom jinde mohli být? Donce jsme stále tady, a to i v situacích, ve kterých bychom raději nebyli. Vše se odehrává pouze v teď a nikdy jindy.    ...

TŘI TIPY, JAK ZHARMONIZOVAT DOMOV PODLE FENG SHUI

Systém Feng Shui, se podle tradičního čínského učení, snaží přivést člověka do harmonie v jeho životním prostoru. Cílem jednoduchých principů této prastaré nauky je podpořit vitalitu a celkový pocit štěstí.   Feng Shui v překladu znamená vítr a voda. Vítr/vzduch představuje pohyb a změnu, voda udržuje a nese. Tyto dva prvky mají být v rovnováze a vzájemné harmonii, aby mohla volně proudit energie čchi, která je zdrojem života a má přímý vliv na prostředí a lidské zdraví. ...

JAKÉ JSOU TYPY NARCISTŮ

Narcistů je více podtypů, a dokonce je každý úplně jiný. Proto je tak těžké rozpoznat, že máte co do činění s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti. Ale v základu se podle svého projevu dělí na dva typy grandiózní a skrytý.   JAKÁ JE OSOBNOST NARCISTY? Ve skutečnosti se každý z typů uvnitř vnímá jako velice méněcenný, traumatizovaný a pociťuje prázdnotu, protože vlastní osobnost nemá. Z tohoto důvodu si vytváří falešný předobraz své vlastní důležitosti a...

JAK SE MÁŠ? DUŠEVNÍ HYGIENA

Tuto otázku často slýcháváme při pozdravu. A dokonce s ní máme problém, protože nevíme, jak odpovědět. Zní totiž jako řečnická, bez skutečného zájmu.   Ale ani si možná neuvědomujeme, jak moc je taková otázka důležitá. Měli bychom si ji klást každý den.     Jak se zrovna teď mám, jak se cítím?   Máme přirozené tendence se ke svým pocitům obracet zády. Obzvlášť, když jsou nepříjemné. Utíkáme k rozptýlení všeho druhu. Podle našich návyků nebo temperame...

PROČ JE DOBRÉ BÝT V BDĚLÉ POZORNOSTI

Svůj život můžeme prožít nevědomě a žít ho na základě svých programů neboli navyklých vzorců chování a reakcí. Jde to také, ale možná nám tak mnohé unikne. Další možností je být ve vědomé pozornosti a pak se dějí věci.     Vědomý pozorovatel    Většinou žijeme život tak nějak automaticky s pozorností upřenou k vnějším dějům bez hlubšího kontaktu se sebou. Jsme fascinováni svým příběhem a plně se s ním ztotožňujeme. Ale bez pořádné všímavosti jen st...

MOŽNÁ JSTE SE SETKALI S NARCISEM A ANI O TOM NEVÍTE

Když se řekne narcis, tak si většinou lidi představí člověka, který se rád vzhlíží v zrcadle a kochá se svým obrazem, je zamilovaný sám do sebe. Ale to je velké nepochopení. ⎷ Navenek sice dávají najevo svou nadřazenost, ale ve skutečnosti si tak kompenzují slabost a nízké sebevědomí.    Narcistní porucha osobnosti je velice obsáhlé téma, na které tento článek nebude stačit. Pokusím se tu v krátkosti shrnout základní rysy chování, které by pro vás měly být ve vztahu a...

JARNÍ ÚKLID PODLE FENG SHUI

S přicházejícím jarem se většina z nás pouští do menšího nebo většího úklidu. Sluníčko posvítí skrz okna do bytu nebo domu a ukáže zašlou špínu, prach na nábytku a zrcadlech.  Jaro je nový začátek a měli bychom ho s radostí přivítat a vdechnout do svého prostředí nový život a udělat si pořádek. Úklidu svého domova se věnujte obzvlášť v případě, pokud si připadáte zaseknutí a máte pocit, že se v životě nemůžete pohnout z místa.     Pojďme se podívat na úkli...

29 položek celkem
Zpět do obchodu