BLOG

 

články jsou také k poslechu v audio verzi na YouTube

 

 

JAK SE PROJEVUJE TRAUMA

      Naše emoční reakce na situace jsou někdy neadekvátní a silnější, než se daná situace jeví. Je to tím, že jsou jen odezvou na již dávno zapomenuté trauma, zranění většinou z dětství, kterého si nejsme už ani vědomi. Ale působí uvnitř jako zamrzlá emoce v těle.   Znovu sehrávání traumatu Ve svém životě přitahujeme jakoby podobné situace, kdy se znovu sehrává nějaké nezpracované trauma. Děje se tak ve chvíli, kdy téma nebylo dokončené a stále zůstává v našem...

NÁŠ SVĚT JE ILUZE

      Náš svět je iluze, ale také se mu říká sen nebo film a v dnešní době počítačová hra, simulace. Ale je to pořád to samé, jen každá doba nachází nová připodobnění.  Hmota je iluze, ale nádherná.   Svět je nesmírně složitý, není jen tím, co vnímáme pěti smysly. Je hlubší, širší, vyšší. Těchto světů je víc. Jako vrstvy nebo patra nebo rozměry.  Ale z absolutního pohledu je to jen pohádka v pohádce. A všechno toto je jediné JÁ JSEM.    ...

JAK BÝT SÁM SEBOU

  Jak být sám sebou, jak být autentický?  Lidé si často kladou tuto otázku. Co to vlastně je a kam se to časem ztratilo?     Náš přirozený projev vždy vychází z přítomnosti a je spontánní. Pokud se ale identifikujeme s nějakou rolí, tak možná své přirozené reakce brzdíme nebo upravujeme podle naučených mechanismů. Abychom se těmto zvykům vyhnuli, tak to vyžaduje naši bdělost a všímavost k sobě. Jednat vědomě a přítomně.   Než vyslovíš ANO nebo NE, tak...

NEJSI TVOJE MYSL

      Nejvíc mi pomohlo UVĚDOMĚNÍ, že nejsem moje mysl.   Mysl má svůj naprogramovaný systém přesvědčení a víry o mně a o životě. Při troše pozornosti, lze lehce postřehnout její opakující se mechanismy i podvědomé tendence. Některé jsou vhodné pro život, ale řada z nich nevhodná a někdy vysloveně neprospěšná. Každopádně mysl dokáže být tvořivá, vede nás k rozhodnutím a následným činům, ale také umí odvádět od prožívání přítomného okamžiku.   Když...

TECHNIKA NA DOBRÉ USNUTÍ

 Technika na dobré usnutí    Tato metoda ti pomůže uvolnit se a dobře a v klidu usnout.   Lehni si, udělej si pohodlí a zaujmi svou obvyklou polohu při usínání. Pomalu zvolni a prohlub svůj dech. S každým nádechem a výdechem se soustřeď na to, že připravuješ své tělo ke spánku. Uvolni své svaly a celé tělo a vnímej klid a bezpečí, které tě obklopuje jako láskyplná náruč.   Začni se v duchu loučit s uplynulým dnem a uvědomuj si, že právě teď ...

ÚSKALÍ NA DUCHOVNÍ CESTĚ

   úskalí na duchovní cestě   Pokud jste se vydali za duchovním poznáním nebo cestou seberozvoje, tak se můžete také potkat s bludnými cestami nebo se dostat do pasti. Proto je dobré udržovat si stále zdravý selský rozum, kritické myšlení a stát nohama na zemi. Jakmile vás to odvádí od sebe nebo od reálného praktického života, tak to ještě není ono.   ► Než zde vypíšu možná úskalí, která vás mohou potkat, tak nejdříve zmíním způsob, který považuji za nejlepší a funk...

JAK MEDITOVAT

      Je mnoho způsobu, jak meditovat. Existují různé řízené meditace, relaxace nebo i vizualizace s určitým cílem. Ráda bych vám dnes popsala meditaci, kterou jsem praktikovala já. Považuji ji za nejúčinnější a také nejrychlejší cestu poznání, protože míří přímo ke Zdroji.   Nejdřív bych ale chtěla zmínit důvod, proč vlastně meditovat. V dnešní době jsme jako společnost zaměření svou pozorností především k vnější fyzické realitě. Ale to je jen část jednoh...

JAK MŮŽE BÝT NESPOKOJENOST NEBEZPEČNÁ

      Život si běží sám svým rytmem a každému z nás je něco naděleno a něco zase ne. V dětství jsme schopni brát vše, tak jak přichází a moc nad tím nepřemýšlíme. Jsme přirozeně tady a teď. Problém nastává až ve chvíli, kdy začíná přebírat vládu mysl a do člověka se pomalu začíná vkrádat nespokojenost. Vypadá to jako celkem neškodný pocit, ale je začátkem odpojení se od Zdroje.   Okolo třiceti let, kdy přicházejí Kristova léta, ego sílí a tehdy přichází č...

JAK NAJÍT LÁSKU K SOBĚ

      Jestli jsi na cestě poznání anebo jen chceš žít hezký a klidný život, tak je dobré začít dobrým vztahem k sobě. Pak teprve může přijít skutečná láska k ostatním a pak hluboká láska k životu. Ale kdybys na to šel náhodou opačným směrem, tak ti nemusí být úplně dobře, protože každá cesta začíná vědomím sebe a vede skrz tebe.   Možná o sobě někdy pochybuješ, možná se občas trápíš nebo nevíš kudy dál. Ale je to jenom proto, že nevíš, jak jedinečný a krásný jsi. ...

PROČ JE DOBRÉ BÝT AUTENTICKÝ

      Možná si říkáte, že již autentičtí jste a že je vše v pořádku a není nutné nic měnit. Také si nemyslím, že by bylo nutné cokoliv na sobě měnit, ale spíš rozpoznat kým doopravdy jsme a zda jsme sami sebou.   Často totiž nasazujeme rozmanité masky a zakrýváme naši vlastní přirozenost. Toto děláme podvědomě a máme to dokonce naučené již od dětství. Takže už ani nevíme, jací skutečně jsme a svou naučenou osobnost považujeme za sebe. Proto je dobré pokusit se rozli...

MÁME SVOBODNOU VŮLI A TVOŘÍME SI REALITU?

      Jsme tvůrci reality a máme svobodnou vůli? Nebo jenom částečně? Anebo vůbec není žádná svobodná vůle a my jsme diváci tohoto představení? Jsme konatelem nebo jen pozorovatelem?   Zdá se, že je tak trochu pravda obojí, záleží odkud se díváme. To znamená, že nemáme vůbec žádnou svobodnou vůli a zároveň ji máme. Každopádně stojí za to žít tak, jako bychom ji měli.     Pokusím se na to podívat ze dvou pohledů.   Na určité úrovni si vše tvoříme s...

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

    Být šťastný je vnitřní pocit, který můžeme mít neustále a nečekat až ho spustí vnější události. Nemám na mysli euforickou radost, ale stav spokojenosti.   Jak toho docílit? Možná trochu jinak, než bychom si to představovali.   Protože když si přejeme být šťastní, tak tam máme představu, že nám něco chybí. Máme pocit nedostatku a na ten se zaměřujeme. Máme dojem, že šťastní budeme až se nám splní nějaké přání.   Pokud ale zaměřujeme pozornost na to, že c...

JAK SE OSVOBODIT OD PROGRAMŮ MYSLI

    Přítomnost je čistá a neutrální. Sama v sobě obsahuje klidnou blaženost z bytí.   Proč se ale někdy cítíme tak špatně? Vnímáme svůj život a díváme se na něj přes filtr svého malého já. A v tom filtru jsou často obsažena nezpracovaná témata a mentální programy. Také traumata z dětství, různé strachy nebo třeba jen obyčejná nespokojenost. Co je naším vnitřním obsahem, to si přes tento filtr promítáme do vnějšího světa, do našeho příběhu.   &nbs...

PROČ JE DŮLEŽITÉ NEMÍT ODPORY

    Život nám nabízí pestrou škálu prožitků v rámci principů jin jang – noc/den, černá/bílá, žena/muž. Tyto protiklady rozehrávají hru duality, která je ve své pravé podstatě neutrální, prostě se děje a stále se vyvažuje do rovnováhy. Je to nádherná a fascinující podívaná, kterou jsme byli naposledy schopni vnímat jako děti. Až s nástupem ega jsme se postupně dostali do rozporu s realitou. Začali jsme rozlišovat, co se nám líbí a co nelíbí.   Problém vzniká tehdy, když lid...

JAK ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI

      Když se řekne přítomný okamžik, tak si většinou představíme, že musíme žít tady a teď. Zní to jako velice jednoduché, ale zároveň nemožné. Důvodem je, že nás naše myšlenky odvádějí někam do minulosti nebo do budoucnosti. A to nám znemožňuje si přítomnost plně prožít.   Paradoxem je, že my jsme stále tady a teď. Kde bychom jinde mohli být? Donce jsme stále tady, a to i v situacích, ve kterých bychom raději nebyli. Vše se odehrává pouze v teď a nik...

TŘI TIPY, JAK ZHARMONIZOVAT DOMOV PODLE FENG SHUI

      Systém Feng Shui, se podle tradičního čínského učení, snaží přivést člověka do harmonie v jeho životním prostoru. Cílem jednoduchých principů této prastaré nauky je podpořit vitalitu a celkový pocit štěstí.   Feng Shui v překladu znamená vítr a voda. Vítr/vzduch představuje pohyb a změnu, voda udržuje a nese. Tyto dva prvky mají být v rovnováze a vzájemné harmonii, aby mohla volně proudit energie čchi, která je zdrojem života a má přímý vliv na pro...

JAKÉ JSOU TYPY NARCISTŮ

    Narcistů je více podtypů, a dokonce je každý úplně jiný. Proto je tak těžké rozpoznat, že máte co do činění s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti. Ale v základu se podle svého projevu dělí na dva typy grandiózní a skrytý.   JAKÁ JE OSOBNOST NARCISTY? Ve skutečnosti se každý z typů uvnitř vnímá jako velice méněcenný, traumatizovaný a pociťuje prázdnotu, protože vlastní osobnost nemá. Z tohoto důvodu si vytváří falešný předobraz své vla...

JAK SE MÁŠ? DUŠEVNÍ HYGIENA

  Tuto otázku často slýcháváme při pozdravu. A dokonce s ní máme problém, protože nevíme, jak odpovědět. Zní totiž jako řečnická, bez skutečného zájmu.   Ale ani si možná neuvědomujeme, jak moc je taková otázka důležitá. Měli bychom si ji klást každý den.     Jak se zrovna teď mám, jak se cítím?   Máme přirozené tendence se ke svým pocitům obracet zády. Obzvlášť, když jsou nepříjemné. Utíkáme k rozptýlení všeho druhu. Podle našich návyků nebo...

PROČ JE DOBRÉ BÝT V BDĚLÉ POZORNOSTI

     Svůj život můžeme prožít nevědomě a žít ho na základě svých programů neboli navyklých vzorců chování a reakcí. Jde to také, ale možná nám tak mnohé unikne. Další možností je být ve vědomé pozornosti a pak se dějí věci.     Vědomý pozorovatel    Většinou žijeme život tak nějak automaticky s pozorností upřenou k vnějším dějům bez hlubšího kontaktu se sebou. Jsme fascinováni svým příběhem a plně se s ním ztotožňujeme. Ale bez p...

MOŽNÁ JSTE SE SETKALI S NARCISEM A ANI O TOM NEVÍTE

      Když se řekne narcis, tak si většinou lidi představí člověka, který se rád vzhlíží v zrcadle a kochá se svým obrazem, je zamilovaný sám do sebe. Ale to je velké nepochopení. ⎷ Navenek sice dávají najevo svou nadřazenost, ale ve skutečnosti si tak kompenzují slabost a nízké sebevědomí.    Narcistní porucha osobnosti je velice obsáhlé téma, na které tento článek nebude stačit. Pokusím se tu v krátkosti shrnout základní rysy chování, které by pro ...

JARNÍ ÚKLID PODLE FENG SHUI

    S přicházejícím jarem se většina z nás pouští do menšího nebo většího úklidu. Sluníčko posvítí skrz okna do bytu nebo domu a ukáže zašlou špínu, prach na nábytku a zrcadlech.  Jaro je nový začátek a měli bychom ho s radostí přivítat a vdechnout do svého prostředí nový život a udělat si pořádek. Úklidu svého domova se věnujte obzvlášť v případě, pokud si připadáte zaseknutí a máte pocit, že se v životě nemůžete pohnout z místa.     Pojďm...

21 položek celkem
Zpět do obchodu