MÁME SVOBODNOU VŮLI A TVOŘÍME SI REALITU?

 

Tvorime-si-realitu

 

 

Jsme tvůrci reality a máme svobodnou vůli? Nebo jenom částečně?

Anebo vůbec není žádná svobodná vůle a my jsme diváci tohoto představení?

Jsme konatelem nebo jen pozorovatelem?

 

Zdá se, že je tak trochu pravda obojí, záleží odkud se díváme. To znamená, že nemáme vůbec žádnou svobodnou vůli a zároveň ji máme. Každopádně stojí za to žít tak, jako bychom ji měli.

 

 

Pokusím se na to podívat ze dvou pohledů.

 

Na určité úrovni si vše tvoříme sami podle toho, kam se ubírá naše POZORNOST. Realita se tvoří myšlenkou a následně vzniklou emocí nebo pocitem, který obsahuje energii. Tvoří emoce, odpor nebo rozhodnutí. Děje se nám to, co chceme, co nechceme a čeho se bojíme.

 

Pozorovatel tak tvoří realitu. Vše se neustále mění podle toho, na co myslíme. Ale je tam časová prodleva, takže se náš postoj zobrazí v životě později. Časové rozmezí je různé, a proto už pak nerozeznáme, že jsme si to stvořili sami.

Když se nám dějí hezké věci tak máme pocit, že jsme měli kliku nebo štěstí anebo že se stal zázrak. A když se nám dějí špatné věci, tak nadáváme na osud nebo na smůlu.

Ale protože myšlenky považujeme za neškodné, pouze jako něco nehmatatelného, co se odehrává v naší hlavě, tak nevíme s jak mocným nástrojem si hrajeme. Nebo dokonce si s ním ani nehrajeme, protože mu nevládneme a necháváme se jím ovlivnit

 

Stavební materiál pro tvé sny je láska, radost, péče, klid, vděčnost, spokojenost, přítomnost.

A naopak destruktivní je stěžování si, nespokojenost, pozornost na nedostatky, strach a odpor.

 

Náš svět je mentální. Na počátku je myšlenka, pak emoce, touha, slovo, čin a nakonec hmota.

Abstraktno tvoří konkrétno.

Z tohoto důvodu je dobré si uvědomovat a hlídat své myšlenky. Pokud jsou neprospěšné, můžeme je změnit a udržovat trvale změněné.

 

Dej stranou všechny neprospěšné programy mysli a buď tím, kým si přeješ být. Vytvářej tu nejlepší verzi svého já.

  

 jsme-tvurci-citat

 

Proto žij takové myšlenky, které odpovídají tvé nejlepší vizi a nevěnuj pozornost těm, které nesouhlasí s tvou představou. Vědomě pracuj s pozorností a bděle sleduj každou myšlenku, která tě napadá, protože zacházíš s tvořivým nástrojem. Ve hře je tvůj příběh a pozornost určí kam se bude odvíjet. 

Radost ze života člověk pociťuje, když tvoří. To je láska, když se můžu starat o svůj den jako o vzácnou květinu.

 

Tématu tvoření reality se také věnuji v článku Jak být šťastný.

 

 

Pozorností na vnější svět se můžeme pokusit si svůj život upravit.

A pozorností na pozorovatele můžeme najít svou vlastní pravou podstatu.

 

Ale to už se dostávám k mému druhému pohledu na věc.

Pozoruj své myšlenky nebo vnější objekty a uvědom si toho, kdo je pozoruje. TO JSI TY. 

Když se pohroužíš do sebe a budeš hledat, tak nalezneš věčný KLID (Já) a když se pustíš do zkoumání vnějšího světa, tak objevíš věčný POHYB (jsem). A v nejvyšší realitě poznáš, že toto JÁ JSEM jsi ty. A když zkusíš jít ještě dál, tak uvidíš, že není žádné já a že to jenom JE. Ale na to už nejsou slova a nelze to jimi vyjádřit. Lze to jen zažít.

 

Ale najednou si uvědomíš, že žádná pravda není a můžeš se uvolnit a osvobodit od všech konceptů. Život se tím nezastaví, ale půjde dál a ty si budeš nadále s chutí a naplno hrát sám na sebe a klidně si žít.

 

Pokud se tedy dívám ze širšího pohledu, tak se vše odehrává samo. Jaké myšlenky nás napadají nemůžeme úplně ovlivnit. Kde se v nás bere touha něco zažít nebo naopak nezažít? Odkud se vzalo rozhodnutí, které bylo mnou učiněno? Odkud přichází inspirace?

 

Jsem konatel a hybatel nebo jen pozorovatel? Vše se děje z jediné vůle, je to samoděj, sám ze sebe vyvěrající. Je to takové, jaké to je a takové jaké to je, to již je v nejlepším pořádku. Když se podívám tímto pohledem, tak mohu jen žasnout nad nádherou dějů, kterých se účastním a všechno přijímat a milovat s vděčností.

 

Z tohoto úhlu nahlížení je svobodná vůle stejnou iluzí jako je iluze individuálního já. Stejná iluze jako je čas a prostor. Celá hmota se jeví jako projekce, jako sen, který se zdá jedinému Já, které není ničím, a proto je zároveň vším.

 

Když pustíš zátěž, že si vše musíš řídit sám a tlačit nebo brzdit, strachovat se a tvrdě na všem dřít, ale odevzdáš se nejvyššímu principu, tak se vše samo upraví a začnou se dít události tím nejideálnějším způsobem. Tvůj život převezme vyšší inteligence, kterou jsi v pravé podstatě ty sám.

V jednotě otázka svobodné vůle postrádá smysl, EXISTUJE JEN VŮLE. Ve skutečnosti nejsme oddělení, jsme propojení, jsme součástí jednoho celku, jednoho jediného organismu, který se valí jako masa. Dohromady se stále pohybuje, a tak se odvíjí děj.

  

 

Naše úloha je poznat kým jsme, ne si tvořit realitu.

Probudit se z iluze mysli ega, z malého já.

 

 

Pro někoho je představa, že nemáme svobodnou vůli smutná představa a upadá do apatie. Pokud to tak máš, tak si tam nech můj první pohled a s radostí si tvoř svou realitu.

 

Každopádně, jestli nemáme svobodnou vůli, tak máme svobodnou vůli si myslet, že máme svobodnou vůli. Co z toho vyplývá? Ať je v tvém poznání cokoliv, tak dál žij svůj život a jednej tak jako bys svobodnou vůli měl. Protože svobodná vůle a boží vůle jsou jen iluzí oddělenosti. Ve skutečnosti je jen jediná vůle a tou je neustálá změna a pohyb.

Jdeme s tvořivým proudem a z vyššího pohledu se vše děje z lásky. Můžeme se uvolnit do důvěry a umožnit životu skrze nás proudit. Svobodná vůle ega neexistuje. Ale je osvobození být v tomto proudu. Toto znamená mít hmotný a duchovní svět v rovnováze.

 

 

 

Život s tímto poznáním nabývá větší hloubky, jak jsem již psala v článku Jak žít v přítomnosti.

 

  

 

Měj krásný přítomný den

Monika

 

 

 

Líbil se ti článek? Sdílej ho s ostatními. Za jeho šíření ti děkuji.

Chceš se dostat do stavu osvobození se mnou? Objednej se na Konzultaci.

 Monika-Micajová-konzultace


 

  Monika-Micajova

Monika Micajová

Provádím na cestě k vnitřnímu klidu a vyjasnění životních situací. Věnuji se poradenství Feng Shui pro útulný domov.

Pomáhám rozvíjet zdravý vztah k sobě, aby mohl život volně proudit s lehkostí a radostí.

Inspiruji, motivuji, tvořím a sdílím vlastní zkušenosti.

Více o autorce →

 

web-m   fb-m   ig-m   yt-ikona

 


 

nnnn

 

Zpět do obchodu