POTENCIÁL PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE

potencial-psychospiritualni-krize

 

POTENCIÁL PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE

 

Psychospirituální krizi nepovažuji úplně za krizi, ale spíš jako volání duše po větším prostoru. Přesažení dosavadního ega a poskládání se znovu, v bytost novou autentickou.

 

Je to krize identity s duchovním přesahem, jak je již z názvu patrné. Toto životní období bych nazvala přechodovým rituálem s hlubokou transformací. Jde o výrazný bod obratu, kdy se člověk jaksi zhroutí do sebe, ego se rozloží na kaši jako housenka v kukle, aby se pak složilo jinak. Je velmi silně přítomno téma smrti a znovuzrození. To staré umírá a v pomyslné děloze se pomalu rodí nová bytost.

 

Jsou rozmanité spouštěče, které prolomí hranici mezi vědomím a nevědomím a odstartují tento proces. Mohou to být například různé extrémní a traumatizující zážitky, intenzivní duchovní praxe nebo užití psychedelik apod.

Ale zdá se, že je to celé řízeno předem vnitřní silou ducha, až to jednoho dne praskne.

 

PRŮBĚH PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE

Dosavadní pocit identity ztrácí obrysy, rozpadá se bariéra mezi pocitem já a stavem sjednocení se vším. Vědomí je neustále zaplavováno tokem obsahů a informací z nevědomí. Dochází k propojení a prožívání dvou různých realit, světa viditelného a neviditelného.

Člověk se ocitá v mimořádném stavu vědomí. Vynořují se archetypální obrazy, vize, vhledy, symbolické sny, mystické zkušenosti a jiné vrcholné zážitky. Bez logického podkladu se dějí velmi zvláštní věci podle toho, kde zrovna pracuje probuzená hadí síla. Její proudění tělem vytváří napětí, které znemožňuje spánek a tělo celkově pracuje v jiném režimu.

 

Probíhající změny a události mají očistný a léčivý charakter.

Proces opouštění všeho starého bývá někdy velmi bolestivý, ale současně osvobozující a povznášející. Doporučuje se ho nepotlačovat, ale nechat volně probíhat. V případě, že je prožívání příliš zahlcující, tak lze zmírnit intenzitu věnováním se praktickým věcem, práci s tělem a kontaktu se zemí.

 

Průběh i délka psychospirituální krize se u každého liší, ovšem rozhodně se nejedná o náhodu, ale dokonalý sled událostí šitý přesně na míru.

Může mít podobu velmi hlubokých přesahujících zážitků, ale také může vyústit ve skutečnou krizi, u které se člověk neobejde bez odborné pomoci.

 

 

VÝSLEDEK PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE

Výsledkem celého procesu je expanze a hloubková transformace jedince, jeho vztahu k sobě, ke světu a formování nové identity. Smrtí té bývalé dochází k destrukci naučených rolí, bloků a dřívějšího nastavení ega. Osobnost lidské bytosti i její další životní směřování pak často prochází radikální proměnou.

 

V konečném důsledku vytáhne psychospirituální krize z člověka nový potenciál a mění esenci. Rozpouští se původní individualita potlačená výchovou, v průběhu života nebo současným západním systémem. Zároveň dochází k prohloubení spojení mezi psyché a spiritem.

 

potencial

 

 

 

Po odeznění je potřeba integrovat zážitky do vědomí a znovu najít pevnou půdu pod nohama. Pochopit důvod i výsledek celého procesu a budovat svou novou podobu osobnosti. Uvědomovat se v těle, ukotvit se do hmoty a být plně přítomný v této materiální realitě. A nakonec přichází čas svou proměnu postupně promítnout do života, práce i vztahů.

 

Pokud se ocitneme v jakékoliv krizi, máme možnost vystoupit z bludného kruhu a osvobodit se.

V tom je její dar. Je to výzva ke změně. Opustit staré a rozšířit se o nové. Pod tlakem okolností

hledáme cestu ven a tím se posouváme dál a zároveň blíž ke své autenticitě a potenciálu.

 

 

Měj pohodový a autentický den

Monika 

 

 

Zaujal tě článek? Poděl se o něj s ostatními. Za jeho sdílení ti děkuji.

Procházíš podobnou krizí a nechceš na to být sám/a? Objednej se ke mně na Konzultaci.

 Monika-Micajová-konzultace


 

Monika Micajová_1

Monika Micajová

Provázím na cestě k vnitřnímu klidu a vyjasnění životních situací, aby mohl život volně proudit s lehkostí a radostí.

Nabízím osobní konzultace s hlubším vhledem na problém. Věnuji se poradenství Feng Shui pro útulný domov. 

Inspiruji, motivuji, tvořím a sdílím vlastní zkušenosti.

Více o autorce

 

web-m   fb-m   ig-m   yt-ikona

 


 

nnnn

 

Zpět do obchodu