JAK NÁS OVLIVŇUJÍ NAŠE MATKY

Jak-nas-ovlivnuji-nase-matky

 

 JAK NÁS OVLIVŇUJÍ NAŠE MATKY

 

Je jasné, že naše maminky pro nás byly zpočátku života tou nejdůležitější osobou. Naučily nás mnoho věcí, ale tím hlavním, co pro nás mohly udělat bylo vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém jsme měli možnost být sami sebou.

Pokud bylo všechno v pořádku, tak v dospělosti člověk odchází do života se zdravým sebevědomím, dobrým vztahem k sobě i ke světu a správně nastavenými hranicemi.

 

 

JAK JE S NÁMI V DĚTSTVÍ ZACHÁZENO, TAK POTOM ZACHÁZÍME SAMI SE SEBOU 

Dětství má na nás obrovský vliv. V té době jsme přebírali vzorce chování, různé koncepty mysli a také limitující přesvědčení. Opakujeme dynamiku své rodiny, kde jsme dostali předlohu, jak žít a celkové naprogramování do budoucnosti. Jsme výslednicí naší výchovy a zacházení s námi.

Důležité pro nás je, jak jsme si připadali, protože tak si pravděpodobně připadáme i teď.

 

Jestli tedy byl náš vstup do života tvořen hezkými vztahy, tak i další život se pak většinou odvíjí bez větších problémů. A naopak v případě nezdravých nastavení se můžeme i nadále potýkat s těmito naučenými návyky.

 

Věty, které jsme slýchávali se stávají naším interním dialogem.

Mohly tam zaznít slova jako „To nezvládneš, jsi k ničemu, vše pokazíš…“

 

Ale také nemuselo být nic takového řečeno nahlas, jen bylo neverbálně předáno sdělení typu: Nejsi dost dobrá/ý, nejsi pro mě důležitá/ý, nejsi hodna/hoden mé lásky.

 

V případě slov se tento odkaz stává hlasem v naší hlavě, který nyní považujeme za svůj vlastní názor.

V případě pocitů, zůstává jen otisk, jakási pachuť a dojem ze sebe.

 

Toto vše určuje, jak se budeme v životě cítit, jaké vztahy budeme přitahovat a jak se nám bude celkově dařit. Zcela nevědomě pak vyhledáváme ve vztazích podobné vzorce, na které jsme byli zvyklí.

 

 

Kdy může být chování matek zatěžující

Citové vydírání a vyvolávání pocitu viny

Toxické chování a zacházení, kritika

Nezájem, chlad a zanedbaná péče

Manipulativní, kdy bylo rozhodováno za nás

Narcistické, strhávající pozornost na sebe

Protektivní výchova a přílišná péče

Vlastnická nebo podmíněná láska

Emočně nestabilní, závislé nebo depresivní matky

Obrácená role, kdy dítě emočně podporuje matku

 

 

Po takovém dětství může být člověk neschopen dělat vlastní rozhodnutí. Trpět nejistotou a malým sebevědomím. Lidé často říkají, že se nemají rádi nebo jsou vůči sobě přehnaně kritičtí. Mají v sobě různé strachy a sklony ke smutku. Srovnávají se s ostatními nebo od nich potřebují neustálé potvrzení.

Je třeba si uvědomit, že nemusí jít jen o zanedbání výchovy nebo špatné zacházení. I příliš starostlivá maminka, která zametá cestu a vše se snaží usnadňovat, může nakonec oslabovat podobně jako toxická.

 

 

ODPOUTÁNÍ SE OD MATKY

I kdyby tvoje maminka byla ideální archetyp matky, tak je potřeba v pravý čas odstoupit a jít po vlastní linii příběhu. Odpadnout od stromu jako to jablko a odkutálet se. Pokud k tomu včas nedojde, tak původní vyživující mateřská láska se může stát stravující.

 

V případě, že máma byla spíš toxická, tak je to o důvod více, se včas emočně odpoutat a zahojit si rány. Jestli se tak nestane, tak člověk zůstává stále trochu nedospělým dítětem bez celé své síly a potenciálu.

Když nevystoupíš z dětského dramatu, tak se v tobě stále dokola znovusehrává starý příběh, který tě odvádí od přítomnosti a od dospělého náhledu na život. Vnitřní dítě může uvíznout v minulosti, a proto je potřeba dát prostor všem svým emocím a s pocitem lásky znovu projít životní situace, které byly těžké. Tím dojde k uvolnění, přijetí a odblokování.

 

Někdy když se není možné pohnout z místa a cítíme se zaseknutí, tak to bývá z důvodu neuzavřených událostí z minulosti. I proto je dobré matku propustit, osamostatnit se a uvolnit se z jejího vlivu. Nastavit si hranice, osvojit si asertivitu a vytvořit své zdravé sebevědomí.

 

Cílem je, abychom dostali celou svou pozornost a tím pádem energii k sobě a s vděčností a pokorou se osamostatnili. Jde jen o to zdravě přestřihnout pupeční šnůru, odpoutat se energeticky a postavit se na vlastní nohy.

 

Pokud je vše v pořádku, tak samozřejmě nadále pěstovat hezké rodinné vztahy je velmi přirozené, příjemné a podporující.

  

 

Měj krásný den

Monika

 

 

Zaujal tě článek? Poděl se o něj s ostatními. Za jeho sdílení ti děkuji.

Řešíš své téma s mámou a nechceš na to být sám/a? Objednej se ke mně na Konzultaci.

 Monika-Micajová-konzultace


 

Monika Micajová_1

Monika Micajová

Provázím na cestě k vnitřnímu klidu a vyjasnění životních situací, aby mohl život volně proudit s lehkostí a radostí.

Nabízím osobní konzultace s hlubším vhledem na problém. Věnuji se poradenství Feng Shui pro útulný domov. 

Inspiruji, motivuji, tvořím a sdílím vlastní zkušenosti.

Více o autorce →

 

web-m   fb-m   ig-m   yt-ikona

 


 

nnnn

Zpět do obchodu