KRÁTKÉ INSPIRACE

CO NÁS UČÍ VZTAHY

Partnerské, ale i jiné vztahy nás většinou učí velmi mnoho a otevírají v nás témata, která si potřebujeme vyřešit. Skrz ostatní lidi máme možnost podívat se na sebe a uvidět to, co je nám skryté. Dozvíme se z nich, kde jsme v harmonii a kde naopak v nerovnováze. Ukazují nám naši vztahovost k sobě a k okolnímu svět...

ŽIJEŠ NAPLNO SVOU ESENCI?

Máš někdy pocit, že nevíš kudy dál a připadáš si trochu jako na mrtvém bodě? Můžeš ho proměnit v bod obratu. Někdy se v životě nějak ztratíme a zapomeneme kdo jsme a kam jdeme. V tu chvíli je potřeba se na chvíli zastavit a znovu najít svou esenci nebo ztracenou duši.   Prožíváš sebe, tak jak by sis přál/a prožívat? Jdeš tou cestou, kte...

ROZHODNI SE CÍTIT SE DOBŘE

Náš svět je mentální iluze, která je tvořena a vyživována pozorností. Co z toho pro nás vyplývá? Být opravdu velmi všímaví k tomu, co se nám honí hlavou a čemu dáváme během dne pozornost. Ze všech svých myšlenek si vyber tu, ve které je ti líp.   Každý den se rozhoduješ, jak se budeš cítit. Směřuj pozornost tam, co ti dělá dobře a co t...

PROČ TRPÍME

Bohužel trpíme z jednoho jediného důvodu. Většinou jde o to, že něco chceme JINAK, než to je. Zdánlivě oddělená osobnost (ego) má jiné představy než proud života. A tak lpíme, chceme, bojujeme, vylepšujeme, odmítáme, nechceme, bojíme se...   V tu chvíli začíná MYSL nabízet nepříjemné myšlenky a cyklení a program nezdaru je na světě. Doc...

JAK POROZUMĚT SVÝM SNŮM

Začnu citátem od Junga: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“   Sny pro nás často nesou zprávu z podvědomí a přinášejí nám velice osobní komentář a vhled k našemu životu. Jejich jazyk je symbolický, takže mu zpočátku není snadné porozumět. Tuto "řeč" jsem se naučila, když jsem měla dlouhé období velkého...

PROČ VSTUPUJEME DO TOXICKÝCH VZTAHŮ

Někdy se není možné pohnout z místa, pokud nemáme uzavřené události z minulosti. Právě proto nás to podvědomě táhne do podobných vztahů, které jsme zažívali v dětství v naší původní rodině.   Jelikož jsou některá témata nevyřešená a nepropuštěná, tak přes skrytý odpor k nim, si přitahujeme stejné pocity, které v nás t...

JAK VYSTOUPIT Z BLUDNÉHO KRUHU

Naše tvořivá mysl nás někdy drží takřka v hypnotickém stavu, kdy se nám před očima stále přehrává starý příběh. Je to emocionální zátěž, uvězněná emoce smutku, která vytváří jakýsi filtr, skrz který se díváme.   Dokud toto není rozpoznáno a uvolněno, tak se téma stále promítá do našeho prožívání přítomnosti a obarvuje okolnosti života, k...

JAK SI POMOCT, KDYŽ SE NEDAŘÍ

Možná máš pocit, že ti život nevychází tak, jak si přeješ. Možná ti chybí hezký vztah, úspěch v práci nebo máš jiné starosti a pozoruješ, že se ti postupně vytrácí radost ze života. Hledáš, jak to změnit a snažíš se dělat nápravné kroky, ale jedinou a hlavní změnu, kterou můžeš udělat je ve tvé hlavě.   PROHLUB SI KLADNÝ VZTAH K&nb...

POZNEJ SÁM/A SEBE

ŠŤASTNÝ JE TEN, KDO HLUBOKO UVNITŘ VÍ, KÝM JE. A tím myslím, nejen znalost své pravé podstaty vědomí Zdroje, ale také znalost sebe sama jako osobnosti. Naše sebe vědomí (vědomí sebe) vždy vychází z našeho jádra.   Lidé s traumatizujícími zážitky z minulosti z nefunkčních rodin, často zůstávají dítětem i v dospělosti. Ztratili kontakt se...

JAK NA LÉČENÍ TRAUMAT

Dramata a emoce, které jsou vyvolávány děním v přítomnosti často jen kopírují potlačené a neprožité události z minulosti, protože čekají na odprožití. Mohou to být hluboko skryté pocity z dětství, které jsou jakoby uschované ve 13. komnatě. Neboj se proto projít procesem smutku a s láskyplnou pozorností to předej do Vědomí. Tímto uvědomování...

JAK POZNÁME, ŽE JSME V ROZPORU S DUŠÍ

Někdy hledáme zbytečně složité až mystické způsoby, abychom se něco více dozvěděli o naší cestě. Ale nemusíme chodit moc daleko. Vše je otisklé vždy i v hmotném projevu. Pokud si nejsme vědomi, jak se máme a jak to uvnitř máme, tak naše tělo to většinou ví. Moudrost těla k nám hovoří neustále a upozorňuje na to, kde se vychylujeme z naší ...

POZOROVÁNÍ A VŠÍMAVOST

Proč je tak důležité být přítomný a všímavý?   Nejde jen o to si vědomě užívat přítomný okamžik, a tím pádem prožít svůj život naplno, ale o něco mnohem významnějšího.   Jen bdělou všímavostí jsme schopni rozpoznat své postoje, chování a návyky, které nám škodí. A ještě mnohem víc. Můžeme si všimnout, když například své záměry a roz...

DUCHOVNÍ OBCHÁZENÍ

Nikdo tady není. Nic neexistuje. Já jsem sen, který se mi zdá. Pocit já je program mysli. Není dualita, ale jediný Jeden (nedualita). Není individuální duše, takže ani karma a ani svobodná vůle. Vše je jen láska.    Je to absolutní pravda, ale když toto zažije bolavá duše, tak se pak na ní veškerý obsah psyché vysype jako la...

HYPERSENZITIVNÍ OSOBA A SEBEROZVOJ

Jestli jsi hypersenzitivní HSP osoba nebo empat, nebo obojí (jako já), tak pro tebe může být práce na svých blocích a traumatech trochu náročnější. Je to z toho důvodu, že jsou témata hlubší a intenzivněji pociťovaná.   Ale dobrou zprávou je, že zase právě díky větší vnímavosti a vyšší schopnosti pozornosti ke svým pocitům a k přít...

BENEFITY MODLITBY

Je pro nás důležité a prospěšné zůstávat v kontaktu s tím, co nás přesahuje.   Máme dvě možnosti – meditaci a modlitbu. Obojí jsou způsoby ztišení se a uvnitřnění. Modlitbou můžeme promlouvat my a meditace znamená „syn mlčí, otec hovoří.“   Modlitba nám umožňuje vyjádřit nejen vděčnost, ale také si něco přát. Jejím benefitem ...

EMPAT – DAR NEBO PROKLETÍ?

Vysoká empatie je vrozená nebo v dětství získaná schopnost vcítit se do situace druhého člověka. Často bývá tak silná, že tyto emoce nebo pocity považujeme dokonce za své vlastní a v horším případě ztrácíme kontakt se sebou.     Když se s tím umí pracovat, tak se tato schopnost stává opravdu velkým darem, především při pomoci...

NEJSI TVOJE MYSL

Nejvíc mi pomohlo UVĚDOMĚNÍ, že nejsem moje mysl.   Mysl má svůj systém přesvědčení a víry o mě a o životě. Vyvozuje na základě programů a dosavadního nastavení. Ale já toto můžu změnit a vytvořit si svůj vlastní "sen" a vnést ho do reality. Rozhodnout se mít mysl pod kontrolou a nechytat se na její často negativní koncepty.   ...

NA CO DNES MYSLÍŠ, TÍM ZÍTRA BUDEŠ

Měla jsem dlouhé období, kdy se mi zdály sny, které předpovídaly budoucí události. Spíš bych to nazvala tak, že jsem ve spánku měla možnost vidět to, co se již odehrává v jemnohmotném světě, než se to projeví ve hmotě.   Sny, které se týkaly mého osobního života se naplnily do dvou dnů. Situace, které se měly odehrát ve světě s delš...

JAK NA NEGATIVNÍ MYŠLENKY

Jestli tě obtěžují myšlenky a dokola ti vyprávějí některé negativní představy plné strachu o budoucnost, lítost nad minulostí nebo kritické mínění o tobě, tak je hlavně neposlouchej!   Přesměruj pozornost na přítomnost, na činnost, kterou se právě teď zabýváš nebo tyto myšlenky nahraď jinými.   Funguje na to jednoduchá finta. P...

TVOJE PRAVÉ JÁ

Mluvil jsem k tobě, ale tys mě neslyšel/a.   Trochu jsem zesílil hlas, vytvořil v tobě touhu a nespokojenost, ale stále bez výsledku.   Tak jsem ti vzal, co ti bylo svaté. Bylo to třeba zdraví, partner/ka, majetek nebo práce.   Rozbořil jsem tvou falešnou identitu, za kterou ses skrýval/a a ta se zhroutila jako domeček...

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

Máš sebe na prvním místě?    Jsou naplněné tvé základní potřeby? Jsi na místě, které ti vyhovuje? Jsi ve spojení se sebou a věříš svým pocitům?   Pokud je tvé srdce prázdné, tak může být prázdný i tvůj život.   Udělej si čas jen pro sebe a po pravdě si uvědom, co opravdu chceš a od života očekáváš.   Možn...

CESTA SEBEPOZNÁNÍ

Já jsem Vědomí, která má k dispozici toto tělo.   Jaká to nádhera, jaký to zázrak! Ve skutečnosti nejsem omezená a oddělená v těle.   Ale jsem rozsáhlá, neomezená, rozlehlá a mám tělo. Tím tělem dýchám a tady žiju. Já se rozpoznávalo přibližně v letech 2011 - 2014 a od té doby tam žije.   Smála jsem se každé myšlence,...

JAK SE POZNÁ PROGRAM MYSLI

PRAKTICKÉ KROKY, JAK POZNAT MENTÁLNÍ PROGRAMY   Projevují se tak, že se pořád opakují jako zaseknutá deska. Určité situace ti sklouzávají stále a stále do velmi podobného schématu. Stane se nějaká událost a tvoje reakce zajede do stejné vyjeté koleje.   I když si říkáš, že tě to příště nedostane, tak se najednou přistihneš, ...

NEJSI JEN ČLOVĚK, JSI VĚDOMÍ

Nejsi jen člověk, jsi vědomí, ve kterém je obsaženo vše.   Svět není skutečnost, ale tvůj odraz.   Kdo to tak vidí, tak tvoří. Kdo to tak ještě nevidí, tak trpí.   Považujeme se za oddělenou bytost a tím se odpojujeme od svého zdroje života, kterým jsme.   My jsme touto jednotou a celkem.       ...

NEBER ŽIVOT TRAGICKY, USMĚJ SE

Všimli jste si, že máme sklon být dospěle vážní a tendenci brát některé věci až tragicky? Ale vzpomeňte si, že to vždycky nějak dopadlo a často i dobře.   Jestli máš teď nějaký problém, zkus se tomu tentokrát zasmát, udělat si ze sebe legraci. Udělat pravý opak toho, než zrovna truchlit. Špatnou náladou se nikdy nic nespravilo. A ...

JAK SE TVOŘÍ REALITA

Svět vnější odráží náš svět vnitřní.   Realita rozehrává svou hru podle našeho vnitřního obsahu, na základě systému přesvědčení, programů mysli a dalších názorových konceptů.   Bez těchto nastavení by neexistovalo nic. Proto je všechno v pořádku takové, jaké to je.   Pokud nám ale nějaké koncepty dělají neplechu v životě, ...

CO NÁŠ PŘICHÁZEJÍ NAUČIT MANIPULÁTOŘI?

Přesně to, co nám berou a narušují.   Především jsou to zdravé hranice, které je dobré si vytyčit a udržovat si je. A hlavně najít vlastní hodnotu. Protože se sebehodnotou přicházejí hranice automaticky.     Mít sebe na prvním místě a respektovat svojí cestu. Delším pobytem s toxickou osobou se může člověk lehce ztratit a...

JAK POSÍLIT OBLAST ŽIVOTA, KTERÁ SLÁBNE

Pozorovatel je tvořivý princip. Proto, jestli se ti v životě něčeho nedostává, tak buď se tím moc nezabýváš, máš k tomu nijaký postoj anebo naopak postoj negativní a smýšlíš o tom špatně.     Ať jsou to vztahy, zdraví, práce, peníze nebo cokoliv dalšího, tak na to zaměř láskyplnou pozornost a začni o tu oblast pečovat a hýčkat si...

NEPOTLAČUJ SVÉ EMOCE

Asi už víte, že emoce hněvu není dobré potlačovat a snažit se být za každou cenu dobrým a mírným člověkem. Všechno, co vzniká je prostě naše pravda a je dobré přijmout, že emoce jsou proměnlivé jako počasí.   Ale co s tím? Hněv, vztek, zloba jsou energie, jako každá jiná. Pomáhají nám držet si své hranice nebo vystoupit z role oběti ...

JAK NAJÍT ROVNOVÁHU

Životní princip vše stále vrací do rovnováhy.   Kdekoliv se z této rovnováhy vychýlíme, tak přichází narovnání. Když na něčem příliš lpíme, chceme nebo si to vynucujeme od vesmíru, tak může časem přijít naopak k nečekané ztrátě.   Spokojenost je harmonie.   A naopak "obyčejná" nespokojenost může být velice nebezpečná. ...

Nahoru
40 položek celkem
Zpět do obchodu