KRÁTKÉ INSPIRACE

DUCHOVNÍ OBCHÁZENÍ

  Nikdo tady není. Nic neexistuje. Já jsem sen, který se mi zdá. Pocit já je program mysli. Není dualita, ale jediný Jeden (nedualita). Není individuální duše, takže ani karma a ani svobodná vůle. Vše je jen láska.    Je to absolutní pravda, ale když toto zažije bolavá duše, tak se pak na ní veškerý obsah psyché ...

HYPERSENZITIVNÍ OSOBA A SEBEROZVOJ

    Jestli jsi hypersenzitivní HSP osoba nebo empat, nebo obojí (jako já), tak pro tebe může být práce na svých blocích a traumatech trochu náročnější. Je to z toho důvodu, že jsou témata hlubší a intenzivněji pociťovaná.   Ale dobrou zprávou je, že zase právě díky větší vnímavosti a vyšší schopnosti pozornosti ...

BENEFITY MODLITBY

    Je pro nás důležité a prospěšné zůstávat v kontaktu s tím, co nás přesahuje.   Máme dvě možnosti – meditaci a modlitbu. Obojí jsou způsoby ztišení se a uvnitřnění. Modlitbou můžeme promlouvat my a meditace znamená „syn mlčí, otec hovoří.“   Modlitba nám umožňuje vyjádřit nejen vděčnost, ale také si něco př...

EMPAT – DAR NEBO PROKLETÍ?

    Vysoká empatie je vrozená nebo v dětství získaná schopnost vcítit se do situace druhého člověka. Často bývá tak silná, že tyto emoce nebo pocity považujeme dokonce za své vlastní a v horším případě ztrácíme kontakt se sebou.     Když se s tím umí pracovat, tak se tato schopnost stává opravdu velkým darem, ...

NEJSI TVOJE MYSL

    Nejvíc mi pomohlo UVĚDOMĚNÍ, že nejsem moje mysl.   Mysl má svůj systém přesvědčení a víry o mě a o životě. Vyvozuje na základě programů a dosavadního nastavení. Ale já toto můžu změnit a vytvořit si svůj vlastní "sen" a vnést ho do reality. Rozhodnout se mít mysl pod kontrolou a nechytat se na její často neg...

VÝKLAD SNŮ

  Sny pro nás často nesou zprávu z podvědomí. Jejich řeč je ale symbolická, takže jí není snadné porozumět.   Tuto "řeč" jsem se naučila, když jsem měla dlouhé období velkého množství živých snů. A stále jsem sny fascinovaná.   Přinášejí nám velice osobní komentář a vhled k našemu životu.   Snů je více druhů. Ně...

NA CO DNES MYSLÍŠ, TÍM ZÍTRA BUDEŠ

    Měla jsem dlouhé období, kdy se mi zdály sny, které předpovídaly budoucí události. Spíš bych to nazvala tak, že jsem ve spánku měla možnost vidět to, co se již odehrává v jemnohmotném světě, než se to projeví ve hmotě.   Sny, které se týkaly mého osobního života se naplnily do dvou dnů. Situace, které se měly o...

JAK NA NEGATIVNÍ MYŠLENKY

    Jestli tě obtěžují myšlenky a dokola ti vyprávějí některé negativní představy plné strachu o budoucnost, lítost nad minulostí nebo kritické mínění o tobě, tak je hlavně neposlouchej!   Přesměruj pozornost na přítomnost, na činnost, kterou se právě teď zabýváš nebo tyto myšlenky nahraď jinými.   Funguje na to je...

TVŮJ POTENCIÁL

  Mluvil jsem k tobě, ale tys mě neslyšel/a.   Trochu jsem zesílil hlas, vytvořil v tobě touhu a nespokojenost, ale stále bez výsledku.   Tak jsem ti vzal, co ti bylo svaté. Bylo to třeba zdraví, partner/ka, majetek nebo práce.   Rozbořil jsem tvou falešnou identitu, za kterou ses skrýval/a a ta se zhroutil...

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

    Máš sebe na prvním místě?    Jsou naplněné tvé základní potřeby? Jsi na místě, které ti vyhovuje? Jsi ve spojení se sebou a věříš svým pocitům?   Pokud je tvé srdce prázdné, tak může být prázdný i tvůj život.   Udělej si čas jen pro sebe a po pravdě si uvědom, co opravdu chceš a od života...

CESTA SEBEPOZNÁNÍ

  Já jsem Vědomí, která má k dispozici toto tělo.   Jaká to nádhera, jaký to zázrak! Ve skutečnosti nejsem omezená a oddělená v těle.   Ale jsem rozsáhlá, neomezená, rozlehlá a mám tělo. Tím tělem dýchám a tady žiju. Já se rozpoznávalo přibližně v letech 2011 - 2014 a od té doby tam žije.   Smála jsem se k...

JAK SE POZNÁ PROGRAM MYSLI

  PRAKTICKÉ KROKY, JAK POZNAT MENTÁLNÍ PROGRAMY   Projevují se tak, že se pořád opakují jako zaseknutá deska. Určité situace ti sklouzávají stále a stále do velmi podobného schématu. Stane se nějaká událost a tvoje reakce zajede do stejné vyjeté koleje.   I když si říkáš, že tě to příště nedostane, tak se najednou ...

NEJSI JEN ČLOVĚK, JSI VĚDOMÍ

  Nejsi jen člověk, jsi vědomí, ve kterém je obsaženo vše.   Svět není skutečnost, ale tvůj odraz.   Kdo to tak vidí, tak tvoří. Kdo to tak ještě nevidí, tak trpí.   Považujeme se za oddělenou bytost a tím se odpojujeme od svého zdroje života, kterým jsme.   My jsme touto jednotou a celkem.     ...

NEBER ŽIVOT TRAGICKY, USMĚJ SE

  Všimli jste si, že máme sklon být dospěle vážní a tendenci brát některé věci až tragicky? Ale vzpomeňte si, že to vždycky nějak dopadlo a často i dobře.   Jestli máš teď nějaký problém, zkus se tomu tentokrát zasmát, udělat si ze sebe legraci. Udělat pravý opak toho, než zrovna truchlit. Špatnou náladou se nikdy nic ne...

JAK SE TVOŘÍ REALITA

    Svět vnější odráží náš svět vnitřní.   Realita rozehrává svou hru podle našeho vnitřního obsahu, na základě systému přesvědčení, programů mysli a dalších názorových konceptů.   Bez těchto nastavení by neexistovalo nic. Proto je všechno v pořádku takové, jaké to je.   Pokud nám ale nějaké koncepty dělají ...

CO NÁŠ PŘICHÁZEJÍ NAUČIT MANIPULÁTOŘI?

  Přesně to, co nám berou a narušují.   Především jsou to zdravé hranice, které je dobré si vytyčit a udržovat si je. A hlavně najít vlastní hodnotu. Protože se sebehodnotou přicházejí hranice automaticky.   Mít sebe na prvním místě a respektovat svojí cestu. Delším pobytem s toxickou osobou se může člověk lehce ztratit...

JAK POSÍLIT OBLAST ŽIVOTA, KTERÁ SLÁBNE

    Pozorovatel je tvořivý princip. Proto, jestli se ti v životě něčeho nedostává, tak buď se tím moc nezabýváš, máš k tomu nijaký postoj anebo naopak postoj negativní a smýšlíš o tom špatně.     Ať jsou to vztahy, zdraví, práce, peníze nebo cokoliv dalšího, tak na to zaměř láskyplnou pozornost a začni o tu oblast...

NEPOTLAČUJ SVÉ EMOCE

  Asi už víte, že emoce hněvu není dobré potlačovat a snažit se být za každou cenu dobrým a mírným člověkem. Všechno, co vzniká je prostě naše pravda a je dobré přijmout, že emoce jsou proměnlivé jako počasí.   Ale co s tím? Hněv, vztek, zloba jsou energie, jako každá jiná. Pomáhají nám držet si své hranice nebo vystoupit...

JAK NAJÍT ROVNOVÁHU

  Životní princip vše stále vrací do rovnováhy.   Kdekoliv se z této rovnováhy vychýlíme, tak přichází narovnání. Když na něčem příliš lpíme, chceme nebo si to vynucujeme od vesmíru, tak může časem přijít naopak k nečekané ztrátě.   Spokojenost je harmonie.   A naopak "obyčejná" nespokojenost může být velic...

PROČ NECÍTÍŠ RADOST?

  Když se cítíš bez radosti, tak ti možná tvá duše říká, že úplně nežiješ svůj život.   Něco ti chybí a to co ti chybí, jsi ty.   Zamysli se, jak by sis přál/a žít. Vysni si svůj život.   A pak to realizuj.   Krok po kroku se přibližuj svému snu a dělej reálné kroky.         Pr...

SMYSL KRIZE

  Pokud se ocitneme v jakékoliv krizi, máme možnost vystoupit z bludného kruhu. Je to výzva ke změně, posunout se dál a něco opustit nebo se něčeho pustit.   V té intenzivní bolesti konečně hledáme cestu ven a posouváme se dál. Platí to pro jednotlivce nebo pro společnost.   Krize je dar. Je bodem obratu, který je dobré...

ŽIJEME TO, ČEMU VĚŘÍME

  Sníme takový sen, kterému věříme.   Když věříme, že je život těžký, tak bude těžký. Jestli vidíme svět jako nepřátelský, tak se bude jako nepřátelský jevit. Pokud máme nedostatek lásky k sobě, tak lásku budeme jen marně hledat.     A pokud v sobě máme například potlačený vztek, tak se budou dít takové událo...

JAK BÝT PLNĚ PŘÍTOMNÝ

  Jak být opravdu plně přítomný?   Vnímej, jak je vše v neustálé proměně a pohybu. Buď si vědom svých pocitů, emocí, celkové nálady a myšlenek.   Pozoruj, co se děje ve vnějším světě všemi pěti smysly. Uvědomuj si své tělo a jak mu je.   Vnímej i klidovou a tichou část své existence, vědomí. To všechn...

SÍLA ROZHODNUTÍ

  Nepoznala jsem silnější hybnou sílu, než je síla rozhodnutí.   Vyber si oblast života, která ti nefunguje tak, jak cítíš, že by fungovat měla. Zaměř na ni pozornost.   A rozhodni se, ať se vyřeší sama tím nejlepším možným způsobem.   Neřeš to myslí, opusť původní způsoby řešení situace, jen se rozhodni...

ODPUŠTĚNÍ

  Kdybychom slovo odpustit nahradili slovem VYpustit, bylo by více srozumitelné, co se tím myslí.     Vypusť ze sebe veškerou minulou bolest nebo křivdu, protože dokud je součástí tvého pole, tak stále přitahuje podobné události.   Děje se tak pouze proto, abychom si toho všimli a opustili nezdravý vzorec. &...

ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI

  Zaměřujeme pozornost do vnějšího světa, místo abychom zaměřili pozornost na toho, kdo se dívá. Necháme se zmítat událostmi, které se dějí venku, jako by byly skutečné. Ale uvěřili jsme jen snovému hologramu. Proto trpíme. Tam nejde najít trvalé štěstí. Vše je ve stálé proměně.   Kdo se dívá? Kdo jsem já? Místo hledání štěs...

DOMOV JE TAM, KDE JE SRDCE

      Říká se, že muž umí postavit dům a žena z něj udělá domov. Je to péče, čisto, útulno, dekorace a hlavně láska.   Z pohledu Feng Shui víme, že domov je naše druhé tělo, a proto si zaslouží stejnou pozornost, jakou věnujeme fyzickému zdraví.       Víš, že SRDCE, nebo také DUŠE bytu/do...

DEJ SI POZOR NA SVÉ MYŠLENKY

    Dej si pozor na své myšlenky, obzvlášť ty emočně zabarvené. Dokáží se nekontrolovaně rozvíjet a vytvářet dramata, která tě mohou úplně pohltit. Ty nejsi tvoje myšlenky, jsi To za nimi. Nechytej se na ně.Spíš jen vnímej a pozoruj. Pozoruj své myšlenky. Ale nenech se jimi strhnout, mohou tě dostat do úzkosti, do strachu a můžou...

NOVÁ CESTA

    Určitě znáš ten pocit, že máš chuť něco nového udělat, změnit směr nebo něco zajímavého podniknout.   Nenech se odradit myšlenkami, že to nepůjde, že se to stejně nepodaří, že je to nemožné...     Bývají to jen strachy nebo vnitřní sabotér.   Naši vnitřní navigaci se vyplatí naslouchat, ...

29 položek celkem
Zpět do obchodu