NACHÁZÍME SE V DOBĚ VELKÝCH ZMĚN

Nachazime-se-v-dobe-prechodu

 

Nacházíme se v době velkých změn

Co je potřeba v tomto období udělat?

 

Nacházíme se v důležité době přechodu, kdy je dobré vyléčit, vyčistit a uzavřít to minulé, abychom mohli vstoupit do nové úrovně ve větší svobodě a přítomnostiJsme vybízeni k opuštění starých vzorců, ale také k hlubšímu poznání smyslu života a naší cesty jsoucnem fyzické reality.

 

Jsme nesmrtelná duše, která na sebe obléká různá těla. Jsme celý strom příběhů. Občas nedává smysl, co se nám děje v tomto současném životě, protože nám není známý celý kontext událostí.

 

Například i traumata nebo jiná zranění se často přenášejí už z minulých vtělení. Při narození se do našeho systému nahraje celá zkušenost duše.

Je tam dosažené poznání, talenty, dharma, karma, ale také stará bolest, která čeká na zhojení.

Potom jsme přitahování k takovým situacím, která toto téma znovu zaktivují. Setkávám se s případy, kdy reakce na určité okolnosti ze života jsou neadekvátní. Svou mírou utrpení neodpovídají současnému příběhu, ale jsou pokračováním náročných zážitků z minulosti.

Tato paměť duše má svůj velký smysl a nese v sobě zároveň potenciál k osvobození se od zátěží, abychom mohli volně pokračovat dál a naplnili svou cestu. Ale také nese riziko, že člověk zamrzne ve svých křivdách a pocitu oběti.

Zranění se mají léčit a opečovat. Avšak pouhé oplakávání ani rozčilování nepomůže. Uvolní sice potlačené emoce, ale mělo by vždy následovat hlubší uvědomění a uvolnění se ze sevření, které trauma vytváří.

 

 

 konzultace

 

Když se dívám vnitřním zrakem na ty osudy a příběhy a pravé příčiny potíží lidí, kteří za mnou chodí, tak mnohdy vidím širší souvislosti. Vše, co se nám děje na povrchu je nejdřív rozpoznatelné v jemné úrovni.

A karma opravdu pracuje, proto nejlepším lékem většinou je - zaměřit se na dobro a pěstovat ctnosti. Neškodit skutkem, ani slovem, ani myšlenkou. Nakonec vždy nejvíc škodíme sobě, protože všechno, co vyšleme, se nám obloukem vrátí zpátky.

 

 

Jsou dva velmi důležité principy, kterými je dobré se řídit

Tím prvním je být dobrým člověkem. Zvolit ušlechtilost a nepropadat chtivosti ega, závisti, žárlivosti, nepřejícnosti, hněvu nebo pýše. Nenechat se strhnout do hádek, pomluv, odsuzování, kritizování ani ke špatným myšlenkám. Nehřešit slovem ani pohledem.

Učit se odpouštění, pokoře, vděčnosti, soucitu a lásce a naplnit duši láskyplnými myšlenkami.

  

Vím, že to může znít jako klišé, ale jsou to stavební kostky naší přítomnosti a budoucnosti. Co sejeme, to také sklízíme. Nemůžeme zasévat nenávist, lakotu a očekávat lásku a hojnost. Je to nejen velmi logické a praktické, ale také dobře viditelné v duchovních rovinách.

 

Žijeme v duálním světě, proto když se stavíme na stranu temnoty, tak pak zlo přichází, protože ho tím vlastně zveme do svého života a pak negativně ovlivňuje naše myšlenky, rozhodnutí a následně zdraví, štěstí a radost.

Je dobré být poctivý a pravdivý sám k sobě a nahlédnout do svého nitra a svědomí. Vím, že jsme chybující bytosti a každý máme to svoje, proto nechci vyvolávat pocity viny a špatného pocitu ze sebe. Jen poukazuji na chod a zákony tohoto světa. Je na každém z nás, jakou cestu zvolíme, nebo se o to alespoň pokusíme.

 

Ale i původně dobrý člověk může podléhat svodům temné strany, nebo být vystaven jakýmsi útokům. A proto je dobré zůstávat v kontaktu s božstvím anebo v sobě aspoň zkoušet hledat tento zdroj.

 

Ale to už se dostávám k té druhé, a ještě důležitější věci.

A tou je obrátit se ke Stvořiteli tohoto vesmíru. Vytvořit si s ním intimní vztah, odevzdat mu své nedokonalosti, trápení i všechny touhy ega. Pozornost otočit k tomu, co nás vytvořilo, ať tomu říkáme jakkoliv.

 

Naše mylná identifikace s fyzickým tělem a myslí nás drží v iluzi pomíjivosti.

Z našich srdcí se vytratilo to nejvyšší vědomí a láska, a proto je teď na světě tolik chaosu a utrpení. Když pochopíme, kdo jsme a jak jsme všichni propojení mezi sebou i s přírodou a zároveň uznáme, že je tu síla, která nás přesahuje, tak se přirozeně obnoví rovnováha. Můžeme si tak usnadnit přechod do nového věku světa, který má být založený na vzájemné pomoci a lásce.

 

 

 

Měj pohodový den

Monika

  

 

Zaujal tě článek? Poděl se o něj s ostatními. Za jeho sdílení ti děkuji.

Přeješ si doprovázet při opouštění starých vzorců nebo zranění z minulosti? Objednej se ke mně na Konzultaci.

 Monika-Micajová-konzultace


 

Monika Micajová_1

Monika Micajová

Provázím na cestě k vnitřnímu klidu a vyjasnění životních situací, aby mohl život volně proudit s lehkostí a radostí.

Nabízím osobní konzultace s hlubším vhledem na problém. Věnuji se poradenství Feng Shui pro útulný domov. 

Inspiruji, motivuji, tvořím a sdílím vlastní zkušenosti.

Více o autorce →

 

web-m   fb-m   ig-m   yt-ikona

 


 

nnnn

 

Zpět do obchodu