PROČ JE DOBRÉ ODPUSTIT A JAK NA TO

 Proc-je-dobre-odpustit-a-jak-na-to

 

PROČ JE DOBRÉ ODPUSTIT A JAK NA TO 

ODPUŠTĚNÍM ULEVÍME SAMI SOBĚ

 

Můžeme se pokusit léčit svá zranění, která jsme nastřádali v průběhu života, ale bez hlubšího pochopení a odpuštění se příliš neposuneme.

Neseme v sobě pocity křivdy a máme dojem, že se právem zlobíme. Ale k čemu je nám to vlastně dobré? V konečném důsledku tím škodíme jen sami sobě.

 

Odpuštěním vypouštíme ze sebe toxické emoce a pocity.

 

Nemusíme schvalovat chování, které nám ublížilo. Ale pokud v sobě držíme hněv, tak nás tento hněv začne pomalu stravovat na těle nebo na duši. Odpuštěním nakonec ulevíme sobě a dostaneme se zpátky do harmonie a lásky.

 

Ale chápu, že se nám odpouští velmi těžko, pokud jsme přesvědčení, že jen ta dotyčná osoba nese vinu. Proto je dobré podívat se na situaci z širší perspektivy, protože nic se neděje náhodou. Veškeré události v materiálním světě se dějí z vyšší vůle a jsou pro nás důležitou zkušeností.

 

 

Proč řekl Ježíš „Milujte své nepřátele“?

Nejdřív ze všeho je dobré situaci přijmout, neposuzovat a nevytvářet tak odpory vůči životu.

A pokud následně dokážeme změnit touhu po odvetě na lásku, zastavujeme tak řetězec opakujících se událostí, které by nebraly konce.

 

Pokud je v našem energetickém poli například téma zrady, protože jsme v minulosti v nevědomosti někoho zradili, tak nám to nyní přijde někdo umožnit zažít na vlastní kůži. Tím, že to prožijeme, získává naše duše cennou zkušenost a zároveň vyrovnání. Poznáváme tím, jak zrada bolí a jsme velmi opatrní někoho tímto způsobem příště ranit. Když toto pochopíme a bez odporů přijmeme tuto hořkou medicínu, tak můžeme rázem změnit postoj, s láskou v srdci poděkovat a jít dál. Moudrost života nás vždy přivede přesně tam, kde potřebujeme být, abychom zažili přesně to, co potřebujeme zažít pro své poznání.

 

Jestli byli v tvém dětství nebo později v životě nějaké těžkosti nezlob se,

nelituj se, ale děkuj, že můžeš splatit účty, očistit se a dozrát v krásnější bytost.

Toto všechno tě nakonec obohacuje a zušlechťuje.

 

Takové uvědomění přináší nový pohled na situaci. Najednou to začíná dávat smysl. Přestáváme být v roli oběti, ale přijímáme s vděčností svou karmu. Odpuštění se pak děje zcela automaticky.

Když vinu měníme na lásku, tak nás to osvobozuje od utrpení a léčí od způsobeného traumatu. Křivdou si nenecháme vzít vlastní sílu, lásku k sobě a odvahu čelit životu, protože neodpuštění člověka tíží jako kámen.

 

 

Postup, jak odpustit 

Nejdřív si uvědom, že nejsi jen člověk, ale rozšiř své vědomí na úroveň duše, která právě prožívá tento příběh v těle, v materiálním světě.

Potom si vybav vzpomínku na situaci, která ti ublížila a prožij ten pocit. Pokus se dívat se na sebe a na celou situaci očima lásky.

  

Odpuštění prováděj nahlas nebo v duchu, svými slovy a upřímně ze srdce:

 • Připouštím, že se to nestalo náhodou, ale pro mé uvědomění. Přijímám vyšší vůli.
 • Děkuji za možnost toto prožít na vlastní kůži a uvědomuji si, že jsem se tím mnohé naučil/a.
 • Zahrnuji sám/a sebe láskou a hojím si tak svá zranění.
 • Odpouštím sobě, že jsem to u sebe tak dlouho držel/a a choval/a v sobě energie zlosti nebo smutku.
 • Prosím ať naleznu klid a nevidím to tak, že ten člověk je zdrojem mých potíží.

 

 • Odpouštím osobě, která mi způsobila trápení a vypouštím tím ze sebe veškeré negativní pocity.
 • Žádám Boha o milost a modlím se, aby tomu člověku bylo odpuštěno a nemusel příště procházet stejným utrpením jako já, protože jsem si to díky němu uvědomil/a.
 • Omlouvám se a prosím za odpuštění všechny, kterým jsem to samé způsobil/a v minulosti. Je mi líto, že mi to tak dlouho trvalo, než jsem to pochopil/a.
 • Prosím Boha za odpuštění a uvědomuji si, že toto už nikdy nikomu neudělám, protože vím, jak je to bolestivé a jaký to mělo dopad na můj život.
 • Odpouštím sobě, že jsem se v minulosti z nevědomosti dopustil/a stejných činů, která ublížila jiným bytostem.

 

 • Uvědomuji se jako duše, která prochází různými zkušenostmi v tělech pro konečné probuzení se ze snu iluze o tom, že jsem tělo.

 

Odpuštění prováděj tak dlouho, dokud nepocítíš klid a uvolní se pocity křivdy nebo obviňování. Některá traumata jsou velmi hluboká. Nezůstávej s tím utrpením sám, ale odevzdej ho Bohu.

Pokud ti to nepůjde, tak můžeš odpouštět nebo prosit o odpuštění a milost s pomocí Ježíše Krista nebo jiného duchovního učitele, který je ti blízký. Je mostem mezi tebou a Bohem.

 

Když v sobě dlouho držíme otisky minulých nepříjemných událostí, tak to může vytvářet blokády v těle a způsobovat nemoci. Odpuštěním může dojít k uzdravení i jiné nápravě v životě. Například odpuštění rodičům, začne zlepšovat i všechny ostatní vztahy.

Odpuštěním se očišťujeme a osvobozujeme. Mění se naše informační pole a celý prostor. Karma není zlá ani odplata, ale je to samoregulační princip, který vrací vše zpátky do rovnováhy. Ze Stvořitelovy perspektivy je vše jen láska.

Smyslem naší zkušenosti v materiálním světě je dostat se na úroveň této lásky, očistit se, povznést tak svou duši a vrátit se domů do duchovního světa.

 

V případě, že máš v sobě potlačené zranění z dětství, které je potřeba uvolnit, tak si ještě přečti MEDICÍNU BOLESTÍ, která je ke stažení zdarma.

 

Měj krásný den

Monika

  

 

Zaujal tě článek? Poděl se o něj s ostatními. Za jeho sdílení ti děkuji.

Dělá ti stále problém někomu odpustit a přeješ si doprovázet? Objednej se ke mně na Konzultaci.

 Monika-Micajová-konzultace


 

Monika Micajová_1

Monika Micajová

Provázím na cestě k vnitřnímu klidu a vyjasnění životních situací, aby mohl život volně proudit s lehkostí a radostí.

Nabízím osobní konzultace s hlubším vhledem na problém. Věnuji se poradenství Feng Shui pro útulný domov. 

Inspiruji, motivuji, tvořím a sdílím vlastní zkušenosti.

Více o autorce →

 

web-m   fb-m   ig-m   yt-ikona

 


 

nnnn

 

 

Zpět do obchodu