Práce se snyZdají se vám sny a pamatujete si je? Neváhejte si je zapsat. Existují obecné pravdy a osobní rady a komentáře, které dostáváme ke svému každodennímu životu přímo ze zdroje, během nočního snění. Pomůžu se vám v těchto informacích vyznat a přečíst jejich symbolický význam.


Něco o snech

Je mnoho typů snů a ještě více typů lidí. Proto je přístup ke každému individuální. Když se dvoum lidem zdá podobný sen, význam může být značně odlišný. Snáře nefungují. Ano, existují tradiční nebo archetypální symboly, ale řada z nich je spíš osobního charakteru. Jediné co platí, je vlastní vnímání jednotlivých symbolů, celkový dojem ze snu a jeho hloubková analýza.

Mnoho těchto sdělení má léčivý charakter a působí terapeuticky. Jiné se zase vyjadřují k budoucím dějům nebo hodnotí naše vytvořené postoje. Na nás je, jak se následně zachováme a co vybereme z potenciálu možností. Sdělení ve snech může být naším nejlepším učitelem. Nabízí hlubší pohled na sebe a náš život.


Jak pracuji

Práce nad snem probíhá podobně jako klasická KONZULTACE, jen máme něco navíc - inteligentní a pravdivý materiál - vaše vlastní sny, které se pokusíme pochopit.

  • úvodní rozhovor
  • analýza snu na více úrovních - rozbor jednotlivých symbolů, celkový dojem, pocit ze snu
  • praktický význam pro život
  • vhled do situace


Informace ze snu nám vždy pomůže zorientovat se v sobě a řekne nám něco, co nám není vědomě známo.Jak setkání probíhá?

Napíšete mi, nebo odvyprávíte svůj sen, či sérii podobných snů. Zároveň si domluvíme konzultaci nad snem. Setkání probíhá jako rozhovor při posezení u čaje nebo při procházce Prahou.

Budu klást doplňující otázky a naslouchat vašemu příběhu. Během rozhovoru vás povedu tak, aby se vám snové sdělení propojilo s tím, co v životě prožíváte.

Podle vašich potřeb a cílů - setkání jednorázové nebo dlouhodobější spolupráce.

Doba konzultace bývá 1,5 - 2 hodiny.

Cena za práci 900 Kč.          


Snům se věnuji již řadu let. Důkladným zkoumáním jsem se naučila v nich vyznat. Můj osobní snový deník má již 400 stran ve wordu. Stal se nedílnou součástí každého dne a posouvá mě dál a rychleji, než mnoho učitelů a přečtených knih. Je to proto, že mluví přímo ke mně na tělo, zobrazuje mou cestu.

Když řekneš "sen", nemusí to znamenat to samé, co myslíme my. My lidé, my nevidíme sen jako něco, co se prostě děje v noci. Děje se to pořád. 

 australský domorodec


Kontaktní formulář: