Konzultace

Doprovázím na cestě života a pracuji s příběhem.Věnuji se rozmanitým tématům, které nějakým způsobem blokují nebo jinak omezují život. Pracuji jako průvodce na cestě k sebepoznání a pochopení životních situací z příběhu. Být sám sebou je velice osvobozující pocit.

V každém lidském příběhu je totiž obsaženo mnoho moudrosti a zároveň odpovědi na naše otázky. Často problém není problémem, ale ukazatelem na cestě, který člověka posouvá kýženým směrem. Kombinuji více metod a má práce je především intuitivní podle situace a člověka. 

V čem vás podpořím

 • objasnění životních situací a řeči života
 • poznání sebe sama
 • zvědomění vlastních sil
 • uvolnění vnitřních bloků
 • hledání vize a nového směrování
 • lásce k sobě a ke svému příběhu


Obyčejné setkání na úrovni lidskosti. Povedu vás tak, abyste si mnohé uvědomili a na vše si přišli sami. Za nejdůležitější totiž považuji rozpoznat svou jedinečnost a neztratit se. Věnovat se svým úkolům a poslání, kvůli kterým jsme přišli na svět. Každý máme svoje dary a můžeme realizovat své sny.Témata:

 • hledání cesty, rozhodování, změny v životě
 • partnerské, rodinné vztahy
 • ženství, mateřství, děti
 • pracovní problémy, vyhoření
 • psychospirituální krize
 • psychosomatické potíže
 • přechodový rituál do nové etapy v životě

Jak pracuji:

 • rozhovor
 • čtení v příběhu
 • naslouchání, analýza
 • vhled, intuice
 • práce se sny
 • aktivní imaginace, odblokování
 • přechodová korunovační cesta


Abys pochopil řeku, musíš najít její pramen.


Jak setkání probíhá?

Probíhá jako rozhovor nebo při vnitřní práci v uvolněném stavu vědomí.

Podle vašich potřeb a cílů - setkání jednorázové nebo dlouhodobější spolupráce.

Doba konzultace bývá 1,5 - 2 hodiny.  

Cena za práci 900 Kč.          


Celoživotně studuji intenzivně život a jeho zákonitosti ze všech dostupných materiálů. Hodně jsem si zažila a má cesta byla těžká a dlouhá. Proto jsem se nejvíc naučila sama na sobě. O poznání, která jsem nacházela, jsem se dělila s blízkými i ostatními lidmi při terapiích. 

Mým největším zájmem je člověk a jeho cesta. 

Zajímáš mě, pokud už jsi motýl, ale teprv se pomalu klubeš z kukly.


Kontaktní formulář: