Kde je voda?

9. 7. 2017Prý ubývá voda a je to už opravdu vidět. Suché trávníky již na jaře, které přesto lidé neúnavně kosí co nejčastěji, nejlépe až těsně k hlíně. Pak je kropí pitnou vodou a hnojí, ale stejně to nepomáhá. Tráva potřebuje růst, držet si vláhu a vysemenit. Jenže ona je suchá tráva už i na loukách.

Zašli jsme si dnes k řece. K mému překvapení jsme našli spoustu kamení a pokleslé břehy. Vodáci se brodili po kolena ve vodě a tlačili své lodě mezi kameny. Řeka horkem zakalená. Ještě nedávno tímto místem normálně v pohodě proplouvali.
Rozhodli jsme se jít zchladit do lesa. Nejen, že nás přivítala kupa odpadků už na začátku, ale i les byl vyschlý. Plno hmyzu a suchý byl i mech. Působil jak bez života.


Kladu si otázku, kam ta voda zmizela?


Není na zemi ve vodních tocích. Spodní voda taky klesá. Prší málo, takže není ani ve vzduchu. A jestli tají ledovce, tak není ani v ledu. Nevíte někdo, kde ta voda je?


Napadla mě taková "humorná" představa, že je všechna stočená v PET lahvích. Vody, limonády, piva v plastu jsou v každém obchodě v široké nabídce. Ale také v každém stánku, restauraci a domácnosti. Zkusme si spočítat kolik to může být hektolitrů v jedné ulici, vesnici, městě, státě...


Nejpravděpodobněji však vypadá, že se prostě vypařuje. Element ohně koná své dílo, zesiluje svoje působení. Přežijí to příští generace nebo vyschneme jako planeta?


Můžeme s tím něco udělat? Je na každém z nás zamyslet se, jak si přírody vážíme a jestli se k ní chováme jako k domovu, nebo si pod sebou nerozvážně podřezáváme větev.


Oheň ve svém negativním aspektu představuje přebujelé ego, bojovnost a pýchu. Našla jsem zajímavý článek o elementech zde.


Malá citace:
Expanzivní oheň spolyká všechnu svou "potravu", vyčerpá všechny přírodní zdroje a "vyhoří". Což také hrozí současnému lidstvu, které neumí hospodařit se svými zdroji. Pralesy (element země) se "spalují" a globální klima se "otepluje".

Vypadá to, že pokud lidstvo dokáže zchladit svůj oheň v podobě nadvlády nad přírodou a vším živým, je reálná šance oteplování zastavit. Nemá cenu pokoušet se létat do vesmíru, když jsme ještě nedokázali ani odzbrojit a chovat se rozumně ke zdrojům planety.


Nejdřív se musíme naučit žít a přežít. Doufám a věřím, že naše civilizace zmoudří a nakonec povstane z popela. :)
POUTNÍKOVA CESTA A GENIUS LOCI

Přečíst ukázku z knížky
Monika Micajová

terapie sebepoznání